Disclaimer 
Hoewel bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (type-) fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en wordt mitsdien door de samenstellers en/of (het bestuur van) Muziekkring Wijchen geen aansprakelijkheid aanvaard. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade, hoe ook genaamd, ten gevolge van het bezoeken, downloaden, of anderszins gebruik van deze site. 


De bezoekers van deze site kunnen aan de berichtgeving daarop geen rechten ontlenen. 
Voorts kan het zo zijn dat deze site materiaal bevat dat afkomstig kan zijn van derden, waaronder andere sites; zo daarop enig auteursrecht, copyright of ander intellectueel eigendomsrecht rust, en de aantoonbaar rechtmatige eigenaar daarvan niet wenst dat deze gegevens op de onderhavige site worden gebruikt, zal een en ander op eerste daartoe strekkend verzoek worden verwijderd, ondanks het feit dat het internet met name is bedoeld tot uitwisseling te geraken van zoveel mogelijk informatie. Met inachtneming van het vorenstaande is het een ieder dan ook toegestaan de inhoud van deze site te downloaden, gebruiken, etc.. 

Op de site kan het voorkomen dat bij de diverse internetpagina’s foto's zijn geplaatst. Mocht u hierop duidelijk zichtbaar staan afgebeeld en heeft u daartegen onoverkomelijke bezwaren, dan wordt uw beeltenis op uw verzoek van deze site verwijderd, dan wel onherkenbaar gemaakt. 
Deze site maakt gebruik van "frames"; via deze site kunt u andere websites bezoeken. Deze andere websites zijn evenwel door derden samengesteld. Derhalve aanvaarden wij evenmin aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van die andere website(s) en eventuele geschonden auteursrechten gedaan door deze sites. Indien u enig gedeelte van de website www.MuziekkringWijchen.Jouwweb.nl  bezoekt,
wordt u geacht 
van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.