Vanaf  1980
Home » Diversen

                             Stichting Muziekkring Wijchen

 

 

 Symfonie is een muziekstuk dat door een aantal instrumenten tegelijk wordt gespeeld.

Als er één solo-instrument is of een groepje duidelijke solo-instrumenten zijn,
heet het werk een
 concert of een concerto grosso.

Meestal worden symfonieën  gespeeld door een symfonieorkest, bestaande uit:


strijkers  :   eerste violen,  tweede violen,  altviolen, celli,contrabassen; 
houtblazers:   fluit(en), hobo('s), klarinet(ten), fagot(ten); 
koperblazers:   hoorns, trompetten, trombones en tuba's; 
slagwerk,  het eenvoudigst in de vorm van pauken, 
meestal aangevuld met allerlei andere slagwerkinstrumenten zoals 
grote en kleine trom entriangel;
eventueel andere instrumenten, zoals  harp of piano. 
======================================
Concertante symfonie
Een concertante symfonie is een symfonie waarbij één of enkele solisten een prominente solistische rol in de compositie spelen en dus als het ware concerteren. 

Kamersymfonie
Een kamersymfonie is een symfonie voor kamerorkest.  De strijkersbezetting is gereduceerd en de andere instrumenten zijn beperkt tot één of twee óf ontbreken geheel.

Symfonie voor strijkers
Vooral in het 
Angelsaksische taalgebied is de symfonie voor strijkers populair en kent een uitgebreide traditie. Het woord symfonie wordt hier gebruikt vanuit de betekenis ‘samenklinkend’. 
Sinfonietta De sinfonietta is bedoeld als verkleinvorm van de symfonie. Het begrip wordt vanaf het einde van de  19de eeuw als titel voor composities gebruikt waarbij afgeweken wordt van de vierdelige vorm of de orkestgrootte. Soms wil de term aangeven dat het werk gemakkelijker te spelen zou zijn dan een symfonie.
========================================

De viool is een 
snaarinstrument met vier snaren.  De klank wordt voortgebracht door de snaren in trilling te brengen met een strijkstok (zie ook arco), of door te tokkelen met de vingers (pizzicato). De houten klankkast dient om het geluid van de trillende snaren te versterken. De viool wordt doorgaans bespeeld door het instrument tussen kin en schouder te klemmen en met de vingers van de linkerhand de snaren af drukken  tegen de ebbenhouten toets om zodoende de snaar te verkorten (en dus hoger te doen klinken).

De altviool is een gestreken snaarinstrument en is het oudste lid van de vioolfamilie, waartoe ook de viool en de cello behoren. De alt is iets groter dan de viool. Waar de klankkast van een viool zowat 35 cm lang is, heeft de altviool - die tot op heden geen standaardafmetingen heeft - een corpuslengte van  37,5 cm tot 44 cm (41 à 42,5 cm is de courantste maat).  Zijn vier snaren zijn gestemd als c-g-d'-a'.
De altviool heeft een interessante rol in een ensemble of 
orkest.

De cello (kort voor violoncello, ook wel violoncel) behoort tot de groep van de strijkinstrumenten.  Vanwege de lage en warme klank noemt men de  cello ook wel de bariton onder de strijkinstrumenten.  De eerste cello werd in de zestiende eeuw gebouwd  en waarschijnlijk heeft Gasparo da Salo (1540-1609)  de definitieve vorm aan dit instrument gegeven.  Als uitvinder van de cello wordt Tardieu, een geestelijke uit Tarascon, beschouwd.

De contrabas, kortweg ook wel bas genoemd,  is het laagstklinkend muziekinstrument van de strijkinstrumenten. Opmerkelijk is dat de contrabas in kwarten gestemd is (E - A - D - G), in tegenstelling tot  de viool, altviool en cello, die in kwinten gestemd zijn. Er is ook een uiterlijk verschil: de contrabas heeft afhangende schouders. Deze verschillen vinden hun oorsprong in de afkomst van de contrabas.  De contrabas, zoals wij die vandaag kennen, stamt uit de familie van de viola da gamba, terwijl de viool en de cello uit de  vioolfamilie komen.
Het equivalent van de contrabas in de vioolfamilie is de 
violone
====================================

Onder houtblazers worden in de muziek verstaan bespelers van:

  • dwarsfluit, meestal gewoon "fluit" genoemd (ook:piccolo, altfluit en basfluit); 
  • hobo (ook: Engelse hoorn (althobo), oboe d'amore en Heckelfoon); 
  • klarinet (ook: esklarinet, altklarinet, bassethoornen basklarinet); 
  • fagot (ook: contrafagot); 
  • saxofoon (sopraninosaxofoon, sopraansaxofoon,altsaxofoon, tenorsaxofoon, baritonsaxofoon enbassaxofoon).   
   De dwarsfluit - in een klassiek orkest gewoon fluit genoemd - wordt, zoals de naam aangeeft, dwarsop de lippen geblazen; de luchtstroom uit de mond staat haaks op de boring van het instrument. De kleinere en  hoger gestemde uitvoering wordt piccolo genoemd, de grotere uitvoeringen altfluit enbasfluit. De moderne dwarsfluit, tegenwoordig meestal van metaal, is door Theobald Böhm ontwikkeld uit de traverso (barokfluit)  die meestal van hout was.

   Een hobo is een dubbelrietinstrument behorend tot de houten blaasinstrumenten dat bespeeld wordt als  solo-instrument in hoboconcerten, maar ook als onderdeel van een symfonieorkest. Ook in de bezetting van het harmonieorkest en blazersensembles komt de hobo voor. De hobo en engelse hoorn of althobo worden tot de houtblazers gerekend. De hobo wordt met een dubbelriet aangeblazen. Het dubbelriet wordt gevormd door twee licht gebogen rietbladen die met garen rond een  metalen stiftje worden bijeengebonden. Het wordt direct tussen de lippen genomen en door het aanblazen komen beide rietbladen in trilling, en zo ontstaat er een geluidsgolf.

   De klarinet is een blaasinstrument behorend tot de enkelriet instrumenten. In het symfonieorkest wordt de  klarinet gerekend tot de houtblazers. De naam is een verkleinwoord van het Italiaanse clarino, een soort trompet. De klarinet bestaat uit een cilindrische holle pijp met gaten, waarvan sommige met de vingers worden afgedekt, en andere door een klep. De gaten die met de vingers worden afgedekt, hebben vaak een ring (bril), waarmee weer kleppen worden afgedekt die buiten het bereik van de vingers liggen. Het uiteinde loopt uit in een trechter die klankbeker wordt genoemd. Hiermee wordt bereikt dat de akoestischeimpedantie van de buis beter aangepast is aan die van de lucht, en de klarinet meer geluid produceert, vooral bij de lage noten.  Klarinetten worden meestal gemaakt van hout (vooral ebbenhout), maar ook andere materialen als metaal en tegenwoordig kunststof worden wel gebruikt.

   De fagot is een houten blaasinstrument, dat tot de houtblazers wordt gerekend. Het instrument bestaat uit een lange (houten) buis met een lichtconische boring. Omwille van de hanteerbaarheid is de buis 'dubbel gevouwen' ("Fagot" betekent in het Frans "bundel" of "takkenbos". Vandaar dat sommige Vlaamse componisten ook wel eens voor "takkenbos" schreven.) De klank van de fagot is uiterst karakteristiek: in de lage tonen enigszins grof en korrelig, in het middenregister gelijkend op die van de hoorn en in de hoogte nadert de toon die van de violoncello, altviool of menselijke tenorstem.
   ==================================

   Onder Koperblazers wordt bedoeld bespelers van koperen blaasinstrumenten:

   De cornet is een aan de bugel verwant koperen blaasinstrument. In vergelijking met de bugel is de cornet wat lastiger bespeelbaar door de engere mensuur. De toon van  de cornet is hierdoor minder mild dan die van de bugel, maar duidelijk milder dan die van de trompet. De cornet lijkt veel op de trompet. Het instrument heeft evenwel een andere geschiedenis: het stamt af van  de posthoorn (de naam betetent dan ook letterlijk "hoorntje". Het verschil is voornamelijk dat de buis van de  cornet een gemengd cilindrisch-conische vorm heeft en die van de trompet een cilindrische: tussen het mondstuk en de beker wordt de diameter van de buis van de cornet na een recht deel steeds wijder.  Ook is de cornet compacter gebouwd, met wijdere bochten dan de trompet. 

   De hoorn is een muziekinstrument dat sinds lange tijd belangrijke functies heeft vervuld
   Tegenwoordig kennen we de hoorn als 
   blaasinstrument, maar vroeger werd er bij de jacht gebruikgemaakt van dit instrument.  Hoorns werden ook gebruikt om signalen door te geven, zoals de posthoorn, signaalhoorn en bugel.

   De trompet is een blaasinstrument waarbij het geluid ontstaat doordat de lippen die tegen het mondstuk geplaatst worden, met de adem in trilling worden gebracht.
   De trompet klinkt vrij hoog en heeft een heldere doordringende toon.

   De trombone (in de volksmond ook wel foutief schuiftrompet genoemd) is een blaasinstrument en wordt tot het scherpe koper gerekend.
   De tuba is de naam voor een koperen blaasinstrument in het bas-register. Instrumenten die onder de tubafamilie worden geschaard zijn het eufonium (soms tenortuba)