Vanaf  1980
Home » Tickets bestellen

Gewijzigde wijze van Tickets bestellen voor onze Concerten.

U kunt nu voor elk concert afzonderlijk op een makkelijke en veilige manier
een of meerdere Tickets bestellen voor €11,= per stuk via onderstaande Buttons.
Meteen na het betalen via uw bank krijgt u uw Ticket(s) per email toegestuurd om te printen
of kunt u de Ticket(s) downloaden en opslaan op uw GSM telefoon.


De tickets á € 11,=  zijn ook contant verkrijgbaar bij de ingang van de kerk,

maar wij geven de voorkeur aan de verkoop van de Tickets online via deze website.

De onzekerheden die we tot nog toe hebben gekend, zijn voor ons aanleiding geweest geen
abonnementen uit te geven. Dit seizoen beperken we ons tot de verkoop van kaartjes.
De uitgifte van het totaal aantal kaartjes hangt overigens samen met de capaciteit van de zaal. Op=Op.

 


De muziekmiddag

Aanvankelijk zouden we belast worden met allerlei regels i.v.m. corona.
Van alle regels resteert 
inmiddels alleen nog het coronatoegangsbewijs.
Als wij controle uitoefenen op dit toegangsbewijs 
mogen wij weer meer toehoorders ontvangen,
zal de pauze als van ouds worden gehouden, gelden 
geen afstandsregels meer.

 

Wij houden dus toegangscontrole, belangrijk is dat u een toegangsbewijs bij u heeft.
Dat kan zijn, de QR-code op uw mobieltje, een 
coronatoegangsbewijs van het ministerie van VWS of een aantekening in het vaccinatiepaspoort.  Een papieren toegangsbewijs kunt u verkrijgen via de site https://coronacheck.nl/nl/print/.
Als u dit 
te omslachtig vindt, kunt u ook bij de lokale bibliotheek ondersteuning vragen
bij het maken van een 
papieren bewijs.

________________________________

De koffiemuntjes zijn weer beschikbaar en bij de ingang te verkrijgen.
_____________________________

Wij hebben aangegeven dat de abonneehouders de eerste twee concerten gratis mogen bijwonen,

omdat in het seizoen twee concerten zijn vervallen.
U kunt hiervan gebruik maken, als u uw 
toegangskaart uit 2019 kunt laten zien.
Bent u abonneehouder geweest, maar heeft u de kaart niet 
meer beschikbaar,
dan moet u een kaartje kopen, die we op een later tijdstip vergoeden.

De prijs van de kaartjes is voor dit seizoen € 11,=

 

.

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb